Ispitivanje materijala

LaboratorijaGrađevinska kompanija Gemax. u sklopu svog redovnog posla, vrši praćenje proizvodnje i proizvodnih ciklusa, pa su iz tog razloga formirane Laboratorije za beton, asfalt i geomehaniku.

Laboratorija za asfalt koja prati proizvodnju i ugradnju sveže asfaltne mase, prva je formirana i počela je sa radom u junu 2002. godine. Laboratorija za beton formirana je u isto vreme kad i Laboratorija za geomehaniku - u junu 2003. godine. Od februara 2008. godine Laboratorije su useljene u aneks hale na Batajnickom drumu bb, u Zemunu gde su i danas stacionirane.

Rad  Laboratorija za beton i asfalt pokriva sve segmente proizvodnje betona i asfalta počevši od ulaznih materijala, preko same proizvodnje do ugradnje i garantnog perioda. Laboratorija za geomehaniku obavlja sva ispitivanja i analize pre izgradnje objekta a vezana za tlo.

Laboratorije deluju u sistemu ISO 9001:2008, a svi poslovi obavljaju se pod patronatom različitih Instituta i to: Laboratorija za beton pod patronatom IMS - a, a Laboratorije za asfalt i geomehaniku pod patronatom Instituta za puteve. Sva ispitivanja koja obavljaju laboratorije su u skladu sa Srpskim standardima (SRPS), i Evropskim normama (EN).