Geodetske usluge

Ova služba obavlja geodetska merenja za potrebe praćenja objekata niskogradnje i visokogradnje. Zbog kompetentnosti, odlične opremljenosti geodetskom opremom i softverskom podrškom i velikog iskustva inženjera, Geodetska služba pruža usluge i trećim licima.                             

Služba je pored poslova inženjerske geodezije registrovana i za poslove održavanja premera katastra nepokretnosti, odnosno katastra zemljišta i vodova i poslova za posebne namene.           

GeodetePoslovi koje Geodetska služba obavlja:

 • Snimanje  terena  za izradu geodetskih podloga    
 • Izrada Katastarsko-topografskog Plana    
 • Izrada podloga za projektovanje 
 • Snimanje  podzemnih instalacija I izrada geodetskog elaborata za ucrtavanje u Katastru        
 • Prenošenje projekata na teren - obeležavanje u horizontalnom i vertikalnom  smislu 
 • Praćenje pomeranja i kontrola objekata tokom gradnje i po završetku
 • Snimanje izvedenog stanja objekata i izrada projekta izvedenog stanja      

 

Služba je opremljena sledećom opremom i softverima:

 • GPS sistem LEICA 1200, kom 1
 • Totalna stanica, kom 6
 • Nivelir, kom 8
 • AUTOCAD 2010
 • Survey  program za geodeziju , DMT, TRASU, VOLUME (autora dr Milana Janića)