Reva 2, Blok 8

Kompanija Gemax je izgradila jedinstveni stambeni kompleks na levoj obali Dunava.

Reva 2 Blok 8
Reva 2, Blok 8
Reva 2, Blok 8

 INFORMACIJE O PROJEKTU

LOKACIJA
Krnjača, Beograd, Srbija

INVESTITOR
Novi Rasadnici d.o.o.

OPIS RADOVA
Stambeni blok, 4x3 lamele spratnosti P+3

POVRŠINA 
Ukupno 10.560 m2

VREDNOST RADOVA
5.6 milona €

ZAVRŠETAK
2006.

 

Stambeno naselje Reva 2 blok 8 u Krnjači namenjeno je za kolektivno stanovenje. Stambeni blok je podeljen na 4 funkcionalne celine koje čine 4x3 lamele spratnosti P+3 i koje su postavljene tako da formiraju prave uglove bloka. U središnjem delu bloka nalazi se kružni trg koji je povezan pešačkim stazama. U dvanaest lamela je smešteno 168 stanova različite strukture.

Objekti su fundirani na temeljnim trakama a noseća konstrukcija je izvedena kao klasična armirano betonska. U bloku je izvedena kompletna infrastruktura (vodovod, kišna i fekalna kanalizacija, javna rasveta, trafostanica, termotehničke instalacije sa kotlarnicom, itd) sa parkinzima, saobraćajnicama i ozelenjavanjem površina.