Doncafe

Na lokaciji u Šimanovcima, u neposrednoj blizini auto puta Beograd-Zagreb, kompanija Gemax je izgradila velelepni poslovno distributivni i proizvodni objekat za preradu kafe.

Image Box 540
Poslovni, distributivni i proizvodni objekat
Poslovni, distributivni i proizvodni objekat

INFORMACIJE O PROJEKTU

LOKACIJA
Šimanovci, Srbija

INVESTITOR
Doncafe Group

OPIS RADOVA
Kompletna izgradnja po sistemu "ključ u ruke"

POVRŠINA 
Poslovno distributivni i proizvodni objekat od 6.600 m2  sa aneksom od 1,800 m2, infrastruktura na 5,100 m2, uređenje zelenih površina 5,300 m2

VREDNOST RADOVA
4.5 milona €

ZAVRŠETAK
2007.

Na površini od 6.600 m², u neposrednoj blizini auto puta E75, izgrađen je poslovno distributivni i proizvodni objekat za preradu kafe spratnosti P+2. Noseća konstrukcija objekta izvedena je u kombinaciji montažnih prefabrikovanih betonskih elemenata i monolitne betonske konstrukcije. Uz objekat, na površini od 5.100 m² izvedena je kompletna infrastruktura (vodovod, kišna i fekalna kanalizacija, javna rasveta, itd) sa parkinzima, saobraćajnicama, trafo blokom i uređenjem zelenih površina.

.