O Visokogradnji

Merkur

Kompanija Gemax izvodi radove visokogradnje po sistemu "Ključ u ruke" na izgradnji stambenih, poslovnih, industrijskih, javnih i drugih objekata. Pored toga, kompanija izvodi građevinske, instalaterske i završno-zanatske radove kao i rekonstrukcije, restauracije, dogradnje i proširenja objekata sa sopstvenim resursima u vidu radne snage, opreme i mehanizacije.

Kompanija Gemax upravlja svojim projektima kroz sve faze procesa izgradnje i to: iniciranje, planiranje, realizacija, kontrola i zatvaranje projekta. Ovakva organizacija podrazumeva uključivanje projektanata, tehničke pripreme, nabavke, magacina, alatnice, pogona i sopstvenog transporta u jedan neprekidan logistički lanac snabdevanja. Ovakva logistička podrška proizvodnih i uslužnih pogona unutar kompanije omogućava smanjenje zastoja, potpunu paralelizaciju i gotovo perfektnu sinhronizaciju aktivnosti. 

Visokokvalifikovani majstori i radnici svih struka se stalno edukuju u primeni savremenih tehnologija građenja, primeni novih alata i opreme, ali i bezbednosti na radnom mestu. Kompanija stalno ulaže u opremanje radnika zaštitnim odelima i ostalom potrebnom opremom i svakim danom uvodi sve strožije kriterijume u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Pogon mehanizacije omogućava vertikalni i horizontalni unutrašnji transport na gradilištu i brzu dostavu materijala svakom radniku. Za izradu najsloženijih konstrukcija Gemax koristi sistemsku oplatu tipa NOE (zidnu oplatu i oplatu ploča sa sistemom padajućih glava) što omogućava znatno bržu klasičnu gradnju.

Posebno značajna danas je brza gradnja industrijskih i drugih objekata montažnim sistemom građenja, gde se montažni elementi proizvode kao prefabrikovani armirano-betonski, prethodno napregnuti ili metalni elementi. U ovom segmentu tržišta Gemax se izborio pre svega svojim odlično organizovanim, opremljenim i stručno osposobljenim pogonima za prefabrikaciju i metalne konstrukcije.

Kompanija je zaokružila proizvodni proces visokogradnje formiranjem sopstvenog pogona za fundiranje koji je savremeno opremljen. Zaposelni u ovom pogonu poseduju visok nivo stručnosti i veliko iskustvo.

Kvalitet gradnje i ugrađenih materijala je svakodnevno pod budnim nadzorom. Kompanijska laboratorija za kontrolu kvaliteta svakodnevno ispituje kvalitet separisanog šljunka i proizvedenog i ugrađenog betona.  Geodetska služba prati izgradnju najsavremenijom opremom za geodetska merenja (totalne stanice i dr.) a raspolaže i adekvatnim pratećim softverskim alatima. Samo atestirani materijali se mogu ugrađivati u objekat što kontroliše tehničko osoblje na gradilištu.

Pogoni koji prate sve aktivnosti visokogradnje:

 • Armirački pogon
 • Pogon prefabrikacije
 • Pogon metalnih konstrukcija
 • Instalaterski pogon (elektro, ViK i termo-tehnika)
 • Fabrike betona
 • Separacija
 • Pogon za fundiranje
 • Pogon PVC stolarija
 • Stolarski pogon
 • Pogon transporta i mehanizacije
 • Remontne radionice i dr.