O Niskogradnji

Niskogradnja

Kvalifikovani stručni kadar i adekvatna opremljenost omogućavaju široko angažovanje na različitim poslovima iz oblasti niskogradnje gde se posebno ističu velike mogućnosti na sledećim radovima:

 • Masovni iskopi različitih zemljanih materijala i do 8.500 m3/dan sa transportnim kapacitetima istovremenog prevoza do 650 m3 različitih materijala
 • Isporuka i ugradnja peska dnevnog kapaciteta ugradnje do 5.000 m3
 • Isporuka i ugradnja šljunka sa deponije kapaciteta smeštaja od 25.000 m3
 • Proizvodnja i ugradnja asfaltne mase do 200 tona/sat uz kapacitetete za ugradnju putem tri garniture asfaltnih finišera i valjaka
 • Sopstvena proizvodnja presovanih betonskih elemenata ivičnjaka i ploča različitih dimenzija sa kapacitetima koji zadovoljavaju sve kapacitete za ugradnju i prodaju
 • Ugradnja betonskih ivičnjaka dnevnog kapaciteta do 700 metara
 • Ugradnja betonskih montažnih ploča debljine 3-6 cm kapaciteta do 500 m2/dan
 • Mogućnosti različitih radova na izvođenju iskopa i polaganja svih vrsta kanalizacionih cevi malog i velikog prečnika u dubinama do 8 metara sa zaštitnim metalnim oplatama uz proizvodnju i montažu montažnih elemenata šahtova različitih dimenzija i oblika
 • Kapaciteti za iskope i polaganje svih vrsta vodovodnih cevi različitog prečnika sa kapacitetima koji prate montažu spojnog materijala i izradu različitih vrsta šatova
 • Kapaciteti za razbijanje postojećih konstrukcija kolovoza struganjem specijalnim glodalicama, bagerima sa hidrauličkim čekićima te više garnitura kompresora sa ručnim pneumatskima alatom
 • Kapaciteti za izgradnju distributivne mreže gasovoda

Sve ove aktivnosti moguće su zahvaljujući odličnoj mehano opremljenosti sa podrškom dobro opremljene radionice i više mobilnih terenskih ekipa za održavanje mehanizacije.