Objekti Porsche-a

Kao rezultat uspešne saradnje sa jednim od vodećih evropskih distributera u oblasti automobilske industrije Porsche Holdingom, kompanija Gemax je na teritoriji Srbije izgradila više poslovnih objekata po sistemu "ključ u ruke".


Prodajno-servisni centar Novi Sad
Porshce Novi Sad
Porsche Novi Sad
Porsche Novi Sad
INFORMACIJE O PROJEKTU

LOKACIJA
Novi Sad, Srbija

INVESTITOR
Porsche SCG

OPIS RADOVA
Kompletna izgradnja po sistemu "ključ u ruke"

POVRŠINA 
Poslovno prodajni prostor od 3.340m2 sa kompletnom pratećom infrastrukturom na 17.750 m2

VREDNOST RADOVA
3.18 miliona €

ZAVRŠETAK
2009.

Poslovni centar Porsche-Volkswagen je prvi objekat u jugoistočnoj Evropi koji je izgrađen prema novo usvojenom korporativnom konceptu Volkswagena. Površina objekta je 3.340 m² a noseća konstrukcija izvedena je u kombinaciji armirani beton - čelik. Na objektu su primenjeni najsavremeniji materijali za završnu obradu kao i sistemi upravljanja funkcijama u objektu. Pored objekta, na površini od 17.750 m² izvedena je kompletna infrastruktura (vodovod, kišna i fekalna kanalizacija, javna rasveta, itd) sa parkinzima, saobraćajnicama i ozelenjavanjem površina.

  
Upravna zgrada
Upravna zgrada
Upravna zgrada
Upravna zgrada
INFORMACIJE O PROJEKTU

LOKACIJA
Krnjača, Beograd, Srbija

INVESTITOR
Porsche SCG

OPIS RADOVA
Izgradnja upravne zgrade P+4  sa kompletnom pratećom infrastrukturom

POVRŠINA 
Objekat od 3,500 m2

VREDNOST RADOVA
4.2 miliona €

ZAVRŠETAK
2008.

Upravna zgrada Porsche SCG u Krnjači je objekat spratnosti P+4, površine 3.500 m² i predstavlja jednu od reprezentativnijih objekata novije srpske arhitekture i građevinarstva što potvrđuje i prestižno priznanje koje je ovaj projekat dobio (godišnja nagrada za arhitekturu). Objekat je fundiran na šipovima tipa "Franki" a noseća konstrukcija je izvedena u kombinaciji armiranog betona i čelika. Enterijer objekta u kome se pored poslovnog dela nalazi centar za obuku i restoran izveden je u kombinaciji staklo - metal - drvo. Uz objekat izvedena je kompletna infrastruktura (vodovod, kišna i fekalna kanalizacija, javna rasveta, itd) sa parkinzima, saobraćajnicama i ozelenjavanjem površina. 

  
  
Prodajno-servisni centar Beograd Sever
Porshe Sever
Porsche Sever
Porsche Sever

INFORMACIJE O PROJEKTU

LOKACIJA
Beograd, Srbija

INVESTITOR
Porsche SCG

OPIS RADOVA
Kompletna izgradnja po sistemu "ključ u ruke"

POVRŠINA
4.500 m2

VREDNOST RADOVA
5.3 miliona €

ZAVRŠETAK
2007.

Na zrenjaninskom putu, neposredno uz upravnu zgradu izgrađen je tokom 2007. godine Prodajno servisni centar Porsche SCG - Sever. Na površini od  4.500 m² smešten je izložbeni salon kao i servisni centar sa pratećim sadržajima. Noseća konstrukcija objekta izvedena je od montažnih prefabrikovanih elemenata. Izvedena je kompletna infrastruktura (vodovod, kišna i fekalna kanalizacija, javna rasveta, itd) sa parkinzima, saobraćajnicama i ozelenjavanjem površina. 
  
  
Prodajno-servisni centar Beograd Ada
Porsche Ada
Porsche Ada
Porsche Ada

INFORMACIJE O PROJEKTU

LOKACIJA
Beograd, Srbija

INVESTITOR
Porsche SCG

OPIS RADOVA
Kompletna izgradnja po sistemu "ključ u ruke"

POVRŠINA 
Poslovno prodajni prostor od 3.000 m2 i prateći objekti od 5.000 m2 

VREDNOST RADOVA
6.1 miliona €

ZAVRŠETAK
2006.

Prvi objekat u okviru saradnje sa Porsche grupom je Prodajno servisni centar, Porsche Beograd Ada koji je izgrađen po visokim evropskim standardima Porsche grupe, kao i prema zahtevima robnih marki Audi, Porsche i Seat. U Radničkoj ulici, u neposrednj blizini Ade Ciganlije, izgrađen je prodajno servisni centar Porsche SCG - Ada. Na površini od  8.000 m² smešten je izložbeni salon kao i servisni centar sa pratećim sadržajima. Objekat je fundiran na šipovima tipa "Franki" a noseća konstrukcija objekta izvedena je od montažnih prefabrikovanih elemenata. Izvedena je kompletna infrastruktura (vodovod, kišna i fekalna kanalizacija, javna rasveta, itd) sa parkinzima, saobraćajnicama i ozelenjavanjem površina. Parking prostor za 60 automobila nalazi se na krovu zgrade, a u okruženju novog objekta su i prostori za parkiranje novih vozila.