Separisani šljunak

U okviru kompanije posluje pogon za proizvodnju i prodaju separisanog rečnog kamenog agregata koji se nalazi uz samu obalu Dunava.

SeparacijaPogon poseduje dva savremena postrojenja za pranje i separisanje rečnog kamenog agregata i to:

  • Separacija austrijskog proizvođača Binder+Co AG Gleisdorf, tip KS/DD 1600x5, kapaciteta 110 t/h (proizvodnja frakcija od 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm, preko 32 mm, 0-1,2 mm) i
  • Separacija proizvođaca Simex-Smederevo, kapaciteta 65 t/h (proizvodnja frakcija od 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm, preko 32 mm)

Separacije koriste prirodni šljunak iz reke Morave čiji kvalitet svakodnevno kontroliše Laboratorija GEMAX za ispitivanje betona i kamenog agregata. Ispitivanja minerološkog sastava i mehaničkih osobina su pokazala da je prirodni šljunak izuzetnog kvaliteta što je garancija dobijanja i kvalitetnog separisanog kamenog agregata koji se može koristiti za spravljanje betona visokih tehničkih karakteristika, kao i za spravljanje mešavina za nasipanja i izradu asfalt betona.

U okviru pogona se nalazi i odeljenje prodaje sa blagajnom maloprodaje, kolska vaga i veliki broj utovarnih mašina, tako je procedura od uplate do utovara maksimalno pojednostavljena.