Proizvodni program

Proizvodni program

Proizvodni program montažnih elemenata „Gemax" sastoji se iz:

  • Montažnih AB čašica (dimenzije čašica prilagođene su poprečnom preseku stubova koji se u njih montiraju, pa su u skladu sa tim zahtevom i kalupi koji omogućavaju livenje čašica za stubove poprečnog preseka 40x40, 50x50, 60x60, 75x75 cm, kao i, u posebnim slučajevima, dilatacionih stubova)
  • Montažnih AB temeljnih greda (dimenzije ovih elemenata prilagodljive su zahtevima projekta i uglavnom su poprečnog preseka od 30x60 do 40x80 cm, dok dužina nije ograničena)
  • Montažnih AB stubova (poprečnog preseka 40x40, 50x50, 60x60 i 75x75 cm, visine prema zahtevu projekta, sa ili bez kratkih elemenata)
  • Montažnih AB podvlaka (pravougaonog „L" i „┴" poprečnog preseka, dužine prema zahtevu projekta)
  • Montažnih AB glavnih nosača (atheziono prednapregnutih ili klasično armiranih, poprečnog „I 140" ili „T" (visine ≤ 120 cm) preseka, optimalne dužine 21,00 m koja nije ograničavajuća)
  • Montažnih AB rožnjača (poprečnog preseka „T70", dužine do 15,00 m)
  • Montažnih AB ivičnih greda (pravougaonog poprečnog preseka bez ograničenja dužine, „T70" porečnog preseka, dužine do 15,00 m i „T≤ 120" poprečnog preseka dužine do 18,00 m)
  • Montažnih atheziono prednapregnutih ošupljenih ploča (debljine 15, 20, 25, 30 i 40 cm, širine ≤120 cm, dužine do 16 m, u zavisnosti od korisnog opterećenja)
  • Montažnih atheziono prednapregnutih stubića poprečnog preseka 7x8 cm, dužine 2,5 do 4,5 m ili po želji naručioca, za špalirno podizanje voćnjaka i vinograda