Prefabrikacija

Na samoj obali Dunava, u Zemunu, Batajnički drum bb, smešten je proizvodni pogon za izradu AB montažnih elemenata namenjenih izgradnji prvenstveno industrijskih hala, skladišta, poljoprivrednih, sportskih objekata i sl. Pogon je formiran 2006. godine, a njegovi proizvodni kapaciteti su takvi da mogu zadovoljiti najzahtevnije projekte. Proizvodnja je organizovana delom u hali na površini od 3.240 m2, a delom na otvorenoj pisti površine oko 6.500 m2.

PrefabrikacijaU hali je montirana najsavremenija oprema za proizvodnju montažnih elemenata i to:

 • Čelični kalupi za izradu AB montažnih stubova poprečnog reseka 40x40, 50x50 i 60x60 cm
 • Čelična pista za atheziono prednapregnute gredne elemente ukupne džine 107 m, sa ugrađenim oplatnim vibratorima kao i mogućnošću termičke obrade betona, talijanskog proizvođača opreme „CMF"
 • Četiri staze za proizvodnju atheziono prednapregnutih ošupljenih ploča, ukupne dužine 144 m svaka, širine po 120 cm, sa ugrađenim elementima za termičku obradu betona, belgijskog proizvođača opreme „Echo"
 • Mašine za rad na liniji za ošupljene ploče, belgijskog proizvođača opreme „Echo"
 • Snabdevanje betonom je kibl banom nemačkog proizvođača „Kubat"
 • Manipulacija elementima je pomoću dva krana, po 30 t nosivosti svaki

Prefabrikacija 3Na pisti, na otvorenom, montirani su čelični kalupi za proizvodnju montažnih elemenata i to:

 • Čelični kalupi za AB montažne čašice (ukupno 9 kalupa, za razne poprečne preseke stubova)
 • Čelična platforma 30x3 m, za proizvodnju raznih pločastih elemenata ili elemenata nestandardnih poprečnih preseka)
 • Čelični kalupi za stubove poprečnog preseka 75x75 i 60x60 cm
 • Čelični kalupi za proizvodnju montažnih elemenata „T≤ 120", dužine do 16 m
 • Deo oplata kombinovanih od vodootpornog špera i „Noe" oplate, za proizvodnju temeljnih greda, podvlaka kao i elemente nestandardnog poprečnog preseka
 • Manipulacija elementima je pomoću dva krana: portalnog, nosivosti 25 t i toranjskog, nosivosti 8 t

Montažna izgradnja objekata ima niz prednosti nad klasičnim načinom građenja tako da je ona danas sve više zastupljena na našim gradilištima. Brza gradnja, montaža „u suvo" koja omogućava rad na objektu i u zimskim uslovima, proizvodnja u fabričkim uslovima koja nije podložna vremenskim prilikama, kao i visok stepen završne obrade su samo neki od faktora koji ukazuju da je ovakav način izgradnje i finansijski opravdan: on je usmeren na masovnu proizvodnju istih ili sličnih elemenata u vrlo kratkim rokovima kako proizvodnje tako i montaže.

Optimalna dnevna proizvodnja ošupljenih ploča je oko 330 m² , a u posebnim uslovima organizacije (uz rad u 3. smeni) može se proizvesti  495 - 660 m²/dan.

Kapacitet proizvodnje ostalih elemenata konstrukcije uslovljen je projektom i dinamikom radova na objektu, s tim što instalisani kapaciteti omogućavaju da se dnevno u ove elemente može ugraditi i do 100 m3 betona.

O proizvodnom programu više informacija na sledećoj strani.

Ovde možete preuzeti Katalog montažnih prefabrikovanih elemenata.

Proizvodnja prefabrikata na pisti.
Utovar montažnih elemenata.
Transport montažnih elemenata u specijalnim vozilima.
Montaža konstrukcije na objektu.
Edukovani monteri koriste specijalnu opremu za montažu.
Impozantan objekat tržnog centra Merkur na Karaburmi veličine oko 30.000 m2.