Beton

Betonski pogon postoji koliko i sama kompanija. Iako u to vreme skromnih proizvodnih kapaciteta i tehnoloških mogućnosti, ono na čemu je insistirano je kvalitet. Razvijanjem kompanije, razvijao se i Betonski pogon, kako tehnološki tako i kadrovski.

Mix fabrike betonaDanas Gemax spada u najveće proizvođače betona u regionu, a po kvalitetu se sigurno nalazi u samom vrhu. Betonski pogon raspolaže sa pet fabrika betona ukupnog kapaciteta preko 200 m3/h i u situaciji je da odgovori svim zahtevima savremenog građevinarstva, kako kvantitativno tako i kvalitativno. Koliko je proizvodnja betona ozbiljno shvaćena u okviru preduzeća govori i činjenica da je trenutno u opticaju preko 250 različitih receptura za beton.

Automatska fabrika betonaGlavne fabrike za proizvodnju sveže betonske mase predstavljaju zadnju reč tehnike. Njihovo kompjutersko upravljanje omogućuje podešavanje optimalnih uslova - vlažnost agregata, cementa, vode, dodataka betonu kao i količinu boje za bojene betone. Sve fabrike betona su opremljene dozatorima za više aditiva, vlagomerima za merenje vlažnosti agregata, a tamo gde je potrebno, i vlagomerima u samoj mešalici za beton.


Današnja proizvodnja betona je skoro nezamisliva bez korišćenja aditiva za betone. Sve nove generacije aditiva gotovo po pravilu se prvo koriste u našem Betonskom pogonu. Postignuta je saradnja sa svim značajnijim proizvođačima građevinske hemije gde svakako treba izdvojiti: TKK, SIKA, BASF, MC.

Betonski vozni parkTransport sveže betonske mase se vrši sa dvanaest auto-mešalica zapremina od 5 do 10 m3, a za ugradnju betona nabavljene su dve betonske pumpe dužine ruke 38 m' i 23 m'. Razvitak fabrika betona pratio je i razvitak laboratorije za beton, tako da danas Gemax poseduje savremeno opremljenu laboratoriju po evropskim standardima i sa stručnim kadrom koji omogućava praćenje i usvajanje svih svetskih tendencija u proizvodnji betona.