Asfalt

Postrojenja za proizvodnju asfaltnih mešavina sa odgovarajućim frakcijama mineralnog kamenog materijala su modernizovana Gradis AB-60 sa praktičnim učinkom proizvodnje od 80 t/h i Wibau WKM-200 sa učinkom od 200 t/h.

Asfaltna baza

Asfaltne baze su opremljene modernom opremom i u svom sastavu imaju: kompjutersko-procesorsko upravljanje sistemom preddoziranja materijala na preddozatorima, automatska doziranja toplih materijala, vaganja i mešanja sa procesorskim upravljanjem i nadzornim kompjuterom zajedno sa programom za vođenje statistike potrošnje materijala i proizvodnje asfalta i automatsko-elektronsku regulaciju podataka u sušari.Kamioni za asfalt U asfaltne baze su ugrađeni ekološki filteri poslednje generacije.

Kvalitet ulaznih sirovina za proizvodnju, gotovog i ugrađenog asfalta vrši Gemax-ova laboratorija za asfalt.

Za transport sveže asfaltne mase Gemax poseduje odgovarajuća teretna vozila sa 2, 3, 4 i 5 osovina kapaciteta do 1.500 t u jednom cugu.