Otvorene pozicije

ŠEF TEHNIČKE PRIPREME – 1 izvršilac

POSLOVI

  • Kontroliše i aktivno učestvuje u obradi kompletnog tehničkog dela ponude po zahtevima iz Tendera
  • Vrši koordinaciju sa svim rukovodiocima projekta / šefovima gradilišta u toku realizacije ugovorenog posla i sa njima u dogovoru obrađuje projekat organizacije radova / dinamički plan izgradnje, organizacija i tehnologija izvršenja radova
  • Prati radove na ugovorenim projektima, obrađuje građevinsku situaciju izvršenih radova u periodima definisanim ugovorom
  • Prati savremene metode radova u svetu radi primene u radu
  • Kontaktira potencijalne snabdevače i proizvođače materijala i opreme koji se primenjuju u radu

ODGOVORNOST IZVRŠIOCA

  • Za svoj rad odgovoran je tehničkom direktoru i direktno direktoru preduzeća

USLOVI RASPOREĐIVANJA

Stručna sprema

  • Visoka stručna sprema VII stepena – Građevinski fakultet ili VI stepen (Visoka građevinska škola)
Radno iskustvo 
  • Tri godine na odgovarajućim poslovima
Posebni uslovi
  • Znanje engleskog jezika

Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objavljivanja.