Dunavski cvet - Reva 2, Blok 6

463463463463459458LOKACIJA: Dunavski cvet , Naselje Reva 2 - Blok 6, kuće u nizu (pored "METRO"-a)

Projektant: Jugoslav Janjić, dia

Reva 2, Blok 6

Dokumentacija: OBJEKTI SU UKNJIŽENI

Obračun površina rađen po JUS-u U.C2.100:2002

 INFORMACIJE O OBJEKTU

OBJEKAT 
Stambeni objekti (Kuće u nizu) P+1+Pk

RASPOLOŽIVE JEDINICE ( PDF )

građ. parcela 458  ( PDF 
)
- stan A (180.15 m2) PRODATO
- stan A1 (180.15 m2)-PRODATO

građ. parcela 459  ( PDF
)
- stan C (238.09 m2) PRODATO

građ. parcela 460  ( PDF ) -PRODATO- stan C1 (238.09 m2)

građ. parcela 461  ( PDF )
- stan C (238.09 m2) - PRODATO
- stan C1 (238.09 m2) - PRODATO

građ. parcela 462  ( PDF )
- stan D (305.84 m2)  SLOBODNO
- stan D1 (305.33 m2) SLOBODNO

građ. parcela 463  ( PDF )
- stan C1 (238.09 m2 ) PRODATO

građ. parcela 464  ( PDF )
- stan C (238.09 m2)-PRODATO

građ. parcela 465  ( PDF )
- stan D* (305.84 m2) PRODATO              - stan D1 (305.33 m2) SLOBODNO

građ. parcela 466  ( PDF )
- stan B (194.01 m2) - PRODATO
- stan B1 (194.01 m2)-PRODATO

građ. parcela 467  ( PDF )
- stan B (194.01 m2)- PRODATO
- stan B1 (194.01 m2)- PRODATO

CENA sa PDV/om

613,55 Eur/1 m2
u dinarskoj protiv-vrednosti

NAPOMENA:  objekti se prodaju u vidjenom stanju u fazi grubih gradjevinskih radova