Dunavski cvet - Reva 2, Blok 10

LOKACIJA: Dunavski cvet - Naselje Reva 2, Blok 10, Krnjača

Projektant: Jugoslav Janjić, dia 

Reva 2 Blok 9

 INFORMACIJE O OBJEKTU

OBJEKAT 
Stambeni objekti P+3
(lamele od L29 do L44)
pogledajte lokaciju na mapi

Lamele L29 - L32 (PDF)
- raspoloživi stanovi (Pogledaj)

Lamele L33 - L36 (PDF)
- raspoloživi stanovi (Pogledaj)

Lamele L37 - L40 (PDF)
- raspoloživi stanovi (Pogledaj

Lamele L41 - L44 (PDF)
- raspoloživi stanovi (Pogledaj

CENA NETO (bez PDV-a)
- cena stana 945,00 €/m2
- cena ostave 100,00 €/m2
- obavezna kupovina stanarske ostave

NAPOMENA: 

Prodaja stanova na ovoj lokaciji će otpočeti po potpisivanju ugovora o projektnom finansiranju sa bankom.

VARIJANTE PLAĆANJA: 

 • VARIJANTA I (sa popustom)
  Za plaćanje 100% avansa u roku od najkasnije 5 dana od dana zaključenja Ugovora, odobrava se popust tako da cena iznosi 925,oo €/m2 neto (bez PDV-a).
 • VARIJANTA II (bez popusta)
  Avans u visini od 10% po zaključenju Ugovora a preostalih 90% sukcesivno u toku gradnje u jednakim mesečnim tranšama a najkasnije do Tehničkog prijema, odnosno 945,00 €/m2 neto (bez PDV-a).
 • VARIJANTA III (za kreditne Kupce)
  Avans u visini od 10% a preostalih 90% iz odobrenog kredita Banke u roku od 60 dana od dana zaključenja Ugovora, odnosno 945,00 €/m2 neto (bez PDV-a).

NIVO OPREMLJENOSTI:

 • Fasadna stolarija: PVC stolarija nemačkog proizvodjača KBE sa roletnama Kemerling (Napomena:  roletne se ne ugradjuju na pojedinim prozorima koji su prema projektnoj dokumentaciji manjih dimenzija)
 • Sigurnosna ulazna vrata 
 • Unutrašnja stolarija: Duplošperovana sa ispunom od kartonskog saća ofarbana poliuretan lakom
 • Podne obloge: Laminat d=7mm  
 • Keramika: domaćeg proizvođača
 • Sanitarija: domaćeg proizvođača
 • Obrada zidova: Poludisperzivna boja
 • Interfon:
 • KDS priključak (Kablovski operator Radijus Vektor):
  - Kablovska televizija (analogna, digitalna i HDTV)
  - Kablovski internet
 • Način grejanja: Radijatori sa ugrađenim MEC grejačima u stanovima manjim od 70 m2. U stanovima većim od 70m2 elektro kotao.

ROK ZAVRŠETKA I PRIMOPREDAJA:

 • Rok završetaka gradnje biće naknadno preciziran, po zaključenju ugovora o projektnom finansiranju sa bankom.

DOKUMENTACIJA: 

 • Rešenje o odobrenju za izgradnju IX-04 broj 351-48/09 od 24.08.2011.god.
 • Potvrda o prijemu dokumentacije IX-18 broj 351.2-72/11 od 12.04.2012.god.