Politika zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

Politika zaštite zdravlja i bezbednosti na radu kompanije Gemax je sastavni deo Poslovne politike, koja se bazira na uspostavljanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema, čije je osnovno načelo pored unapređenje kvaliteta i stalno unapređenje sistema zaštite zdravlja i bezbednošću na radu uz poštovanje:

 • relevantnih zakona i pravilnika koji se odnose na bezbedan i zdrav rad u preduzeću, odgovarajućih propisa i drugih zahteva dobre građevinske prakse
 • zahteva standarda OHSAS 18001, sa posebnom pažnjom na sprovođenju planova, procedura i neophodnih programa za podršku i sprovođenje ove Politike.

Politika zaštite zdravlja i bezbednošću na radu predstavlja okvir za ciljeve. U sprovođenju ove Politike zahtevam podršku svojih najbližih saradnika i svih zaposlenih u preduzeću i određujem sledeće opšte ciljeve zaštite zdravlja i bezbednosti na radu:

 • Obezbeđivanje bezbedne i zdrave radne sredine, uključujući sisteme za bezbedan rad kao i bezbedna postrojenja, opremu i alate, eliminišući koliko je to moguće nesigurne radne uslove.
 • Obezbeđivanje najoptimalnijih i najadekvatnijih ličnih zaštitnih sredstava.
 • Držanje koraka sa modernim tehnikama sprečavanja nezgoda putem praćenja i primene najnovijih standarda iz zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.
 • Pomoć zaposlenima u rehabilitaciji posle nesreće i obezbeđivanje brzog i nesmetanog povratka na posao što je pre moguće.
 • Ohrabrivanje zaposlenih da izveštaju o bolestima ili povredama što je pre moguće nakon nekog nemilog događaja.
 • Definisanje odgovornosti rukovodilaca i drugih odgovornih lica po pitanjima bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih koji su njima potčinjeni.
 • Procenjivanje rizika za sve radne aktivnosti i uspostavljanje adekvatnih kontrolnih mera kako bi isti bili svedeni na minimum ili najbolje eliminisani.
 • Utvrđivanje sistema bezbednog rada za sve one aktivnosti koje imaju ili bi mogle imati značajan uticaj na bezbednost i zdravlje zaposlenih, implementacija i praćenje istih kako bi se utvrdila njihova efikasnost i efektivnost na osiguranju zdravlja, bezbednosti i dobrobiti svih zainteresovanih strana.
 • Blagovremeno informisanje svih zainteresovanih strana o učinku sistema zaštite zdravlja i bezbednošću na radu na najefikasniji način.
 • Jednogodišnje preispitivanje realizacije proklamovane Politike i Ciljeva zaštite
  zdravlja i bezbednosti na radu.

Ovu Politiku objaviti na internet stranici kompanije GEMAX i istaći na vidnom mestu na svim lokacijama unutar kompanije.

Đorđo Antelj
Direktor