Politika kvaliteta

Politika kvaliteta kompanije GEMAX je sastavni deo Poslovne politike koja se bazira na uspostavljanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema, čije je osnovno načelo stalno unapređenje kvaliteta i poštovanje zahteva naših klijenata. Realizacija naše Politike kvaliteta se mora zasnivati na principima menadžmenta kvalitetom.

Zajedno sa svojim saradnicima uveo sam Politiku kvaliteta kao sredstvo za uspešno vođenje organizacije, opstanak na tržistu i stvaranje profita. Ovakvom Politikom kvaliteta mi činimo da se obezbedi:

 • kvalitet naših proizvoda i usluga usklađen sa zahtevima pravne i tehničke regulative
 • zadovoljenje potreba naših klijenata u pogledu kvaliteta
 • stručno usavršavanje zaposlenih
 • efikasnost i efektivnost procesa
 • blagovremeno i adekvatno planiranje svih aktivnosti u kompaniji
 • motivacija ljudskih resursa za uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom, njegovo preispitivanje i poboljšanje
 • prepoznatljivost kompanije kao uspešne organizacije

Politika kvaliteta predstavlja okvir za ciljeve kvaliteta. U sprovođenju ove Politike kvaliteta zahtevam podršku svojih najbližih saradnika i svih zaposlenih i određujem sledeće opšte ciljeve kvaliteta:

 • sačuvati lidersku poziciju u oblasti visokogradnje i izgradnje luksuznih objekata
 • ostvarenje maksimalnog kvaliteta uz smanjenje troškova
 • povećanje zadovoljstva klijenata i sticanje međusobnog poverenja
 • stalno proširenje znanja i veština zaposlenih
 • optimalno planiranje na svim nivoima i upravljanje svim poslovnim resursima
 • poboljšanje performansi organizacije
 • efikasan i efektivan menadžment kvalitetom
 • povećanje i proširenje tržista

Preispitivanje realizacije proklamovane Politike i Ciljeva kvaliteta se sprovodi jednom godišnje.

Đorđo Antelj
Direktor