Sistem kvaliteta

Kompanija Gemax je 2004. godine sertifkovana od strane DAS, engleskog sertifikacionog tela, za obavljanje sledećih poslovnih aktivnosti:

DAS logo"Projektovanje i izgradnja objekata u niskogradnji i visokogradnji. Proizvodnja betonskih i metalnih konstrukcija, prefabrikovanih i prednapregnutih betonskih elemenata, betona, agregata, asfalta, PVC stolarije i proizvoda od stakla. Prodaja nekretnina, arhitektonske i inženjerske aktivnosti i srodne konsalting aktivnosti."


Sistem upravljanja kvalitetom

ISO sertifikatKompanija je uspostavila upravljanje sistemom kvaliteta i u punoj meri ispunjava zahteve iz najnovije serije međunarodnog standarda ISO 9001:2008. Kroz veliki broj procedura i uputstava detaljno je opisano odvijanje poslovnih procesa.

Primena ovog standarda u kompaniji postavlja težište na kvalitet u odvijanju poslovnih procesa koji kao rezultat daju kvalitetan proizvod, odnosno građevinski objekat.

Prilikom izgradnje objekata ugrađuju se isključivo kvalitetni i atestirani materijali nabavljeni od proverenih i ocenjenih dobavljača. Kompanija poseduje sopstvene, moderno opremljene i stručno vođene laboratorije za ispitivanje kvaliteta agregata, betona i asfalta, kao i laboratoriju za geomehanička ispitivanja.

Svi podizvođači koji su uključeni u proces izgradnje su prethodno provereni i ocenjeni u postupku pripreme projekta.

Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu je segment koji u kompaniji ima najveći prioritet tako da uz poštovanje svih ekoloških standarda proizvodnje u građevinarstvu omogućava zaposlenima da se maksimalno radno angažuju na postavljenim zadacima.

Zaštita životne sredine

Na konkretnim projektima gde je angažovana kao izvođač radova, kompanija se pridržava Studije o proceni uticaja i ostalih specifičnih zahteva zaštite životne sredine u odnosu na radni prostor i okolinu. Ovo prevashodno podrazumeva preventivne mere u planiranju i realizaciji građevinskih projekata, edukovane zaposlene, korišćenje ekološki čistih i energetski efikasnih proizvoda, upotrebu adekvatne mehanizacije i opreme. Stalni monitoring i kontrola procesa građenja omogućavaju sprečavanje neželjenih ekscesa.