Ljudski resursi

Gradjevinci

Najveću vrednost za kompaniju čine ljudi, zaposleni koji su godinama sledili misiju kompanije i doprineli da ona danas postane jedna od najuspešnijih srpskih kompanija. Zaposleni u Gemax-u su svaku ideju besprekorno sprovodili u delo, svako novo zaduženje realizovali po vrhunskim standardima, ponekad i pre roka. Sa svakim novim projektom, kompanija je jačala i rasla, a sa njom i reputacija koja prati samo jake i ozbiljne firme.

 Stepen

 Zaposleni

I

47

II

21

III

119

IV

65

V

12

VI

29

VII

24

Ukupno

299

U kompaniji se puno ulaže u razvoj kadrova, podizanje nivoa bezbednosti i zdravlja na radu na najviše svetske standarde, stipendiraju se učenici i stalno primaju inženjeri pripravnici. Pored toga kompanija obezbeđuje smeštaj radnicima, pomaže u rešavanju stambenog pitanja po najpovoljnijim uslovima. 

Struktura zaposlenih po stepenu stručne spreme na dan 01.01.2014. godine je prikazana u sledećoj tabeli.

Zaposleni inženjeri poseduju licence za odgovorne projektante i izvođače radova, koje izdaje Inženjerska komora Srbije.

 

Broj ljudi potrebnih za ostvarenje vizije raste sa njenom veličinom i snagom...