Mehano resursi

Pogon za transport i mehanizaciju pruža podršku građevinskoj operativi niskogradnje i visokogradnje u izvođenju svih vrsta i obima građevinskih radova.

TRANSPORT

Pogon poseduje široki izbor transportnih sredstava standardne i posebne namene, kapaciteta od 0,5 t do 40 t za transport svih vrsta tereta, ukupnog broja preko 150 transportnih jedinica. Više o Transportu...

MEHANIZACIJA

Pogon mehanizacije u svom sastavu ima građevinsku mehanizaciju i opremu koja broji više od 220 jedinica. Počevši od kranova i platformi za vertikalni i horizontalni transport koji su angažovani u visokogradnji, preko moćnih mašina za dubinske i površinske zemljane radove, (bageri, buldozeri, grejderi, utovarivači, kompaktori i valjci), finišera za asfaltiranje, do sitne mehanizacije (kompresori, agregati, vibroploče, rovonabijače, pneumatski čekići).

Široki izbor mehanizacije omogućava mehano rad u skučenom gradskom jezgru sa malim prostorom za manipulaciju i rad sa otvorenim širokim frontom delovanja. U sprezi sa moćnim transportom ova mehanizacija operativi niskogradnje daje veliku građevinsku moć: iskop, transporti i ugradnja materijala do 3.000 m³ odnosno ugradnju asfalta do 2.000 t na dan. 

MehanizacijaVertikalni transport 

Kranovi:

 • Malih kapaciteta do 2 t - kom 1,
 • Srednjih kapaciteta od 3 do 4 t - kom 5,
 • Velikih kapaciteta 8 t - kom 5,

Samohodne hidraulučne platforme:

 • Kapaciteta 500 kg/12 m - kom 9

Krupna građevinska mehanizacija

Buldozeri:

 • Mali D-2 i D-4 - kom 2,
 • Veliki D-5 i D-7 - kom 6,
 • Veliki D-8 - kom 2

Bageri:

 • Guseničari kapaciteta 0,3 do 0,5 m³ - kom 2,
 • Guseničari kapaciteta 0,3 do 0,5 m³ - kom 6,
 • Guseničari kapaciteta 1 do 2 m³ - kom 10,
 • Guseničari kapaciteta 2 do 3 m³ - kom 5,

Utovarivači:

 • kapaciteta do 1 m³ - kom 2,
 • kapaciteta 2 m³ - kom 3,
 • kapaciteta 3 m³ - kom 4,
 • kapaciteta 4 do 5 m³ - kom 3,

Kombinovane mašine bager-utovarivač:

 • kapaciteta 1 m³/0,3 m³ - kom 2,

Grejderi:

 • srednji - kom 3,
 • veliki - kom 1.

Finišeri:

 • kapaciteta 2 m - kom 1,
 • kapaciteta 8 m - kom 2.

Valjci za asfalt:

 • kapaciteta 1 t - kom 8,
 • kapaciteta 8 t - kom 6,
 • kapaciteta 12 t - kom 1,
 • gumeni kapaciteta 13 t - kom 2.

Valjci kombinovani:

 • kapaciteta 12 t - kom 3,
 • kapaciteta 20 t - kom 2,

Univerzalne mašine BOBCAT - kom 20

Glodalice za kolovoz - kom 2.

Kompaktori - kom 3

Kompresori građevinski:

 • kapaciteta 2 m³/min - kom 2,
 • kapaciteta 3-5 m³/min - kom 9,
 • kapaciteta 5-8 m³/min - kom 3,

Elektro agregati:

 • kapaciteta do 5 kw - kom 13,
 • kapaciteta 5 kw do 10 kw - kom 7,
 • kapaciteta 20 kw do 40 kw - kom 4,
 • kapaciteta 40 kw do 100 kw - kom 3,
 • kapaciteta > od 100 kw - kom 4.

Vakum pumpe za obaranje nivoa vode:

 • kapaciteta 180 m³/h - kom 1,
 • kapaciteta 270 m³/h - kom 1,
 • kapaciteta 330 m³/h - kom 1,

Mašine za podbušivanje:

 • kapaciteta Ø55 - kom 3,
 • kapaciteta Ø85 - kom 2,
 • kapaciteta Ø130 - kom 1,

Sitna građevinska mehanizacija

 • Vibro ploče - kom 20.
 • Vibro nabijači - kom 14.
 • Sekačice za asfalt i beton - kom 8.
 • Mašine za površinsku obradu betona - kom 5