Organizacija

Da bi se velika i snažna vizija uopšte mogla ostvariti, veliki broj ljudi koji je ostvaruje i oruđa kojima to čine moraju biti dobro organizovani.

                                          Funkcionalna šema kompanije

Organizaciona šema

Ukupni ljudski i materijalni resursi kompanije Gemax organizovani su na više lokacija:

  • Direkcija preduzeća integriše menadžment i logističke funkcije (Služba tehničke pripreme, Služba za opšte i kadrovske poslove, Finansijsko-komercijalna služba, IT služba, Služba kontrole kvaliteta)
  • Proizvodno-uslužni pogoni su locirani u Zemunu (Geodetska služba, Laboratorija za kontrolu kvaliteta, Prefabrikacija, Metalne konstrukcije, Separacija, Betonski pogon, Pogon za automatizovanu proizvodnju armature, Pogon remonta i održavanja građevinske mehanizacije, Magacin delova i alata, Centralni magacin) i delom na Novom Beogradu (Pogon PVC stolarije i Stolarski pogon)
  • Gradilišta su profitni centri, potpuno opremljeni za samostalno izvođenje radova, sa obezbeđenim materijalom, potrebnom mehanizacijom i ljudstvom.

Proizvodni pogoni

Svi organizacioni delovi kompanije su međusobno povezani u neprekidan i dinamičan proces GEMAX-ovog graditeljstva.