Reklamacije u garantnom periodu

U cilju poboljšanja saradnje sa investitorima i kupcima naših stanova omogućili smo prijavu reklamacija putem interneta. Sve poslate reklamacije odmah se evidentiraju i pristupa se njihovom rešavanju u dogovoru sa Vama.

Napominjemo da se prihvataju samo reklamacije za objekte kojima nije istekao garantni period.

 

* označava polje koje je obavezno za unos

captcha