16. 12. 2010

Kompanija Gemax uspostavila Integrisani Sistem Menadžmenta

Kompanija Gemax uspešno završila implementaciju dva nova standarda, ISO 14001:2004 za Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine i OHSAS 18001:2007 za Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Serifikati

Projekat implementacije dva izuzetno važna standarda za građevinarstvo trajao je četiri meseca i sertifikacija još mesec dana. U toku projekta izvršena je integracija novih standarda i postojećeg ISO 9001:2008 standarda za Sistem menadžmenta kvalitetom u Integrisani Sistem Menadžmenta (Integrated Management System - IMS).

Ovim projektom kompanija Gemax je pokazala da je njeno poslovanje društveno odgovorno i da ostvaruje pozitivan uticaj na svoje radno, društveno i prirodno okruženje.